Investicijų strategija

INVESTICIJŲ STRATEGIJA

 

Šiuo metu VU studentų fondas valdo ~18.5 tūkst. Eur investicinį portfelį, už kurio valdymą atsakingi VU SIF investicinio komiteto nariai .

INVESTICIJŲ KOMITETAS VEIKIA PAGAL ŠIAS INVESTAVIMO STRATEGIJOS GAIRES

 

VU SIF investicinis komitetas, siekdamas nuoseklaus ir tvaraus augimo, nustatė ilgalaikę strategiją, kuri būtų peržiūrima vieną kartą per metus ir patobulinama pagal esamą ekonominę situaciją ar ciklo fazę. 15-asis komitetas išvystė naują portfelio strategiją ir palyginamąjį indeksą, pagal kurį bus vertinama fondo grąža.

Investicinio komiteto sprendimu 20 % portfelio alokacijos yra skirta aukšto pajamingumo obligacijoms. Obligacijos valdomam portfeliui suteiks daugiau stabilumo, be to, portfelis įgaus didesnę diversifikaciją pagal turto klases.

Likusią valdomo portfelio dalį, 80 %, sudaro akcijos.

Didžiausią dalį portfelio alokacijos – 25 % – sudaro aukšto kreditingumo „ESG“ įmonių sektorius. „ESG“ įmonės turi atitikti griežtus aplinkosaugos, tvaraus ir teisingo valdymo reikalavimus. Alokavome tokį kiekį, nes norime, jog Fondas ne tik siektų maksimalios portfelio grąžos, bet ir atspindėtų mūsų vertybes bei tvarumo siekį.

Technologijų įmonių akcijoms yra skirta 20 % portfelio alokacijos. Pastaruosius metus technologijų sektoriui priklausančios įmonės demonstravo įspūdingą grąžą ir tapo didžiausiais žaidėjais pasaulinėje akcijų rinkoje. Nors artimiausiais metais nesitikime tokio kainų ralio kaip ankstesniu laikotarpiu, tačiau iš įsitvirtinusių technologijų sektoriaus įmonių ir toliau tikimės tolygaus pajamų ir pelno augimo.

Portfelyje nuolatinio vartojimo prekių sektoriui skyrėme 10 %. Šis sektorius pasirinktas dėl savo žemo volatilumo ir stabilių rezultatų net ekonominio nuosmukio laikotarpiu. Taip pat, dėl savo žemo beta rodiklio nuolatinio vartojimo įmonių akcijos turėtų iš dalies sumažinti viso portfelio betą.

Nekilnojamo turto investicinių fondų dalis portfelyje sudaro 10 %. Lyginant su ankstesnių valdybų strategijomis tai yra viena ryškiausių naujovių portfelyje. Investuodami į NT investicinius fondus mes pasiekiame didesnį turto klasių išskaidymą ir taip diversifikuojame savo portfelį.

Pagal Fondo strategiją bankų sektoriaus įmonių akcijoms skirta 15 % portfelio alokacijos. Bankininkystės įmonių akcijos yra stabilios, dažniausiai mokančios dividendus. Bankų sektoriaus akcijos taip pat gali padėti iš dalies apsisaugoti nuo centrinių bankų palūkanų normų augimo, nes vienas iš pagrindinių bankų pajamų šaltinių – palūkanų normų skirtumas. Investuodamas į šio sektoriaus akcijas VU SIF investicinis komitetas taip pat diversifikuoja portfelį.

Verta paminėti, jog 15-asis investicinis komitetas nusprendė sukonstruoti palyginamąjį indeksą iš skirtingų indeksų, kuris turėtų kokybiškai atspindėti mūsų strategiją. Pagal kiekvieną portfelio alokaciją ir jos svorius yra priskiriamas tam tikrą indeksą sekantis rinkoje kotiruojamas fondas (ETF). Taip buvo nuspręsta dėl patogesnės prieigos prie ETF duomenų, be to, mūsų pasirinktų ETF istorinės grąžos gerai atitiko sekamus indeksus. Pavyzdžiui, 20 % portfelio alokuota technologijų sektoriui, tad atitinkamai 20 % palyginamojo indekso užims pasirinktas technologijų ETF sekantis „S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index“. Taip pat daroma ir su kitais sektoriais: bankininkystės, nekilnojamojo turto, nuolatinio vartojimo prekių, aplinką tausojančių įmonių akcijų, žaliavų bei aukšto pajamingumo obligacijų. Manome, jog mūsų sukurtas palyginamasis indeksas leis investiciniam komitetui daryti kokybiškesnes išvadas priimant investicinius sprendimus.

 

RIZIKOS VALDYMAS IR APIBRĖŽTA POZICIJOS GRĄŽA

 

Prieš atidarant poziciją, investicinis komitetas apsibrėžia kainas, kurias pasiekusi akcija, yra parduodama. Kainai pasisukus prieš komiteto lūkesčius, ji yra parduodama su iš anksto nusimatytu nuostoliu, o kainai pasiekus komitetą tenkinančią ir taip pat iš anksto nusimatyta kainą, fiksuojamas pelnas arba išstatomas pardavimo užsakymas ties nusimatyta riba, kuri yra viršyta, investiciniam komitetui tikintis tolimesnio augimo.

Sekite mus!
Kontaktai

Adresas: Saulėtekio al. 9, 907 kab.
Vilnius, Lietuva

Tel: +370 642 27 337

El. paštas: direktorius@vusif.lt